Бюлетин N1 към Допълнителен регламент за провеждане на 1ви кръг от НКС 2020