Сметка:

BG81UBBS80021071181440
Българска Федерация по Картинг – НКС сдружение