Извънредно положение в Република България

Уважаеми приятели на картинг спорта,

Във връзка с въведеното в страната извънредно положение и в следствие на издадените заповеди №РД-09-205/11.03.2020 на министъра на младежта и спорта и №РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването, Управителният Съвет на БФК-НКС взе следните решения:

  • Отлага 1ви кръг от Националните Картинг Серии – 11-12 Април 2020г. – картинг писта Хасково. Новата дата ще бъде съобщена допълнително.
  • Променя сроковете за лицензиране на клубове и състезатели – чл. 5.1 и чл.5.2 от Наредба 2020 – до 30.04.2020г.

В случай на промяна на текущите обстоятелства и/или издадени нови заповеди, взетите решения могат да бъдат коригирани, включително и  Наредбата за организиране на състезания по картинг за 2020.

Всяка промяна ще бъде публикувана своевременно.

Желаем ви здраве и спокойствие!

С уважение,

УС на БФК-НКС

Споделете тази статия