Конкурс за доставчици за гуми за състезанията от календара на БФК-НКС 2021

Българската Федерация по Картинг – НКС обявява конкурс за доставчици на гуми за състезанията от календара на Националните Картинг Серии 2021.
Конкурсът се обявява за три различни позиции, като офертите за всяка позиция трябва да бъдат подавани отделно.
Конкурсът се отнася само и единствено за доставка на гумите, които ще бъдат използвани в Официалната тренировка за време, Heat 1 & 2 и Състезателен Манш 1 & 2. Гумите, използвани от състезателите по време на свободните тренировки на състезанията, не са предмет на настоящия конкурс.

Позиция 1:  Доставка на гуми за клас MINIBG според изискванията на ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАРТИНГ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИГА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3А 2021 година – Марка: VEGA, Модел: CADETTI

Позиция 2:  Доставка на гуми за клас MINI според изискванията на ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАРТИНГ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИГА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3А 2021 година – Марка: VEGA, Модел: М1

Позиция 3:  Доставка на гуми за клас KZ-2 и KZ-OPEN според изискванията на ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАРТИНГ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИГА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3А 2021 година – Марка: LeCont, Модел: SVB CIK Option

Спечелилите доставчици трябва в петък, по време на административния преглед,  в мястото на пистата отредено на техническата комисия, да доставят достатъчно количество неразпечатани кашони с нови гуми за обезпечаването на всички участници в съответните класове. Гумите ще бъдат заплащани на доставчиците ДИРЕКТНО от състезателите, за което заплатилите състезатели ще получават талон. Срещу представянето на съответния талон, състезателите ще получат записаното в талона количество гуми от представител на Техническата Комисия на съответното състезание, в съботния ден, преди официалната тренировка за време. Гумите за съответния клас, ще се разпределят от представител на Техническата Комисия на случаен принцип от различните кашони.
Осигуряването на повече от нужните комплекти гуми е за сметка на доставчиците. Осигуряването на недостатъчно комплекти гуми за съответния клас, ще води до провеждането на нов конкурс за съответния клас за следващото състезание.

Кандидатите, участващи в конкурса, трябва да представят оферти, съдържащи следните документи:

  • Ценово предложение за един комплект  – две предни и две задни гуми от съответната марка и модел – цена с ДДС.
  • Конкретно описание и техническите параметри на предлаганите гуми.
  • Доказателство за договорни отношения с производителя или с търговец на съответната марка гуми (договор или други документи съдържащи клиентски номер и други реквизити указващи отношенията).
  • Декларация за гарантиране на доставките.
  • Декларация, че се ангажират датата на производство на гумите да бъде максимум шест месеца преди датата на състезанието.
  • Данни за контакт

Офертите трябва да бъдат изпращани по куриер, като ценовото предложение трябва да бъде запечатано отделно в непрозрачен плик.

Офертите трябва да бъдат подадени в срок до 1 април 2021 г. включително, като за подадени в срок ще се считат офертите, получени до 20:00ч на 1 април 2021 г. Оферти получени след този срок, няма да бъдат разглеждани. Доказателство за датата и часа на получените оферти ще бъде разписката от куриерската фирма.

Отварянето на офертите ще се извърши на 2 април 2021 г. в 10:00ч  и избраните доставчици ще бъдат уведомени по телефона, както и списъкът ще бъде публикуван на сайта на БФК-НКС.

Адрес за изпращане на офертите:

Гр. Русе
Бул. Трети Март, N56
Виктор Стоянов
+359892211954

Споделете тази статия