Лицензиране на клубове за сезон 2019

За да бъде издаден клубен лиценз за сезон 2019, в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на картинг състезания за сезон 2019Закона за Физическото Възпитание и Спорта и НАРЕДБА 1 на ММС от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, всеки клуб трябва да изпрати електронен адрес: office@bfk.bg, в срок до 31 март 2019г, следната информация:

 • Име на клуб
 • Населено място
 • Председател на  клуб
 • E-mail на клуба
 • Актуално състояние на клуба
 • Съдебно решение
 • Копие на платежно нареждане за платен членски внос
 • Бланка за спортно педагогическите кадри
 • Копие от Договора между Спортния клуб и спортно-педагогическото лице
 • Копие на Диплома за завършено образование на спортно-педагогическото лице
 • Декларация за лични данни
Споделете тази статия