Общо Събрание на БФК-НКС

Според свое решение от 13.01.2022 г, УС на БФК-НКС свиква Общо Събрание на БФК-НКС. То ще се проведе на 17 февруари 2022 г. от 11:00ч в София, ул. Витиня 2Ж.

Събранието ще се проведе по следния Дневен ред:

 1. Освобождаване на Александър Спиров от УС на Сдружението
 2. Избор на нов член на УС на Сдружението
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на 4-годишната програма за предходната 2021 г.
 4. Сформиране на Консултативен съвет на Сдружението, състоящ се от пет души
 5. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2022 г.
 6. Промяна на Устава на Сдружението:
  • Възможност за дистанционно провеждане на Общо събрание въз основа на породилите се обстоятелства следствие от пандемията с COVID-19
  • Вписване на Консултативен Съвет на БФК-НКС, начин на избиране, начин на работа, правомощия и задължения
  • Разделяне на картинг спорта на професионален и непрофесионален
 7. Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния отчет за дейността на Сдружението
 8. Одобряване за вписване в Търговския регистър на Годишния отчет за дейността за 2021 г.
 9. Упълномощаване на Председателя на Управителния съвет на Сдружението Росен Стефанов Даскалов да подаде в Търговския регистър за вписване Годишния финансов отчет и Годишния отчет за дейността за 2021 г. на сдруженето в едно с всички други необходими документи.

УС на БФК-НКС ще разпрати официални покани до всички клубове, членове на БФК-НКС.

УС на БФК-НКС реши да покани по един представител на трите трасета, одобрени за провеждане на състезания от Професионалната Лига – Враца, Кюстендил, Хасково – да присъстват на Общото Събрание.

УС на БФК-НКС реши да допусне по един представител на всички клубове, членове на БФК-НКС.

Външни лица няма да бъдат допускани по време на Общото Събрание на БФК-НКС с цел спазване на противоепидемичните мерки.

Споделете тази статия