Обявление

До всички собственици, ръководители и треньори на клубове, членки на БФК-НКС

По повод обявения спортен календар на FIA Karting за 2024 година и провеждането на Световна купа в клас OK-N на 12-15.09.2024г. PF International, GRB, БФК има възможността да номинира пилот, който да представи България на това състезание. В тази връзка всеки заинтересован трябва да върне отговор на по-долу описаните въпроси до ел.поща на БФК в срок до 26.03.2024г. (най-късно). Липсата на отговор или обратна връзка с обявлението ще се счита за отказ от участие и БФК не носи отговорност за последващи претенции свързани с номинация или участие на пилотите.

Анкета: 

1/ име на клуба

2/ брой лицензирани пилоти в конкретната възрастова група (навършени 15 години или над 15години) ( или заявление за лиценз в същата възрастова група).

3/ брой състезания в обявения НСК – клас OK-N, в който пилота ще участва.

4/ опишете техниката, с която ще участват пилотите ( марка шаси, двигател, гуми)

5/ регламент и формат на провеждане ( съобразно регламента на ФИА за клас OK-N)

По отношение на обявения от БФК национален спортен календар и датите на провеждане през 2024 година БФК уточнява, че в рамките на обявения състезателен сезон от националният шампионат по картинг спорт, БФК администрира всички класове на ФИА и всеки одобрен и регламентиран от ФИА едномарков шампионат. С наредба Приета с решение на УС на Българска федерация по картинг – НКС от 15.12.2023г., в сила от 01.01.2024г и обявление на УС от 29/12/2022. организирането на всеки един от общо шест кръга е делегиран на клубовете, подали заявка за това и всеки организатор е длъжен да съблюдава и спазва правилата за организиране и провеждане на състезанията от НСК, под административния контрол на БФК, както и да допусне до участие всеки спортист или спортен клуб, отговарящ на условията и подал заявка за участие по надлежния ред. За зачитане на завършен шампионат в клас OK-N БФК ще счете проведени от един до три на брой кръга, като датата на последния проведен кръг трябва да е до 04.08.2024г  (или пети кръг от НСК)

Повече информация относно FIA World Cup OKN 2024 на линка долу:

https://www.fiakarting.com/sites/default/files/2024-03/RS%20World%20Cup%20OKN%20%202024%20v4.pdf

Споделете тази статия