ПРИЛОЖЕНИЕ 001 /07.04.2021 г. към СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖАНЕ HА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАРТИНГ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИГА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3А 2021 година

Във връзка с възникналите дискусии и тълкувания относно формирането на класовете Junior и Senior за сезон 2021, вземайки предвид значителните технически разлики между картовете оборудвани с двигатели Rotax 125 Junior Max Evo/ Rotax  125 Senior Max Evo и респективните картове оборудвани с двигател от типа ОК/ОКJ, след проведени разговори с представителя на Rotax за България, както и взимайки предвид наличието в страна на множество двигатели от тази марка, и за осигуряване на пълно съответствие на техническия регламент за сезон 2021, УС на БФК-НКС реши:

Променя т.3 от Специален правилник за провеждане на състезанията по картинг от Професионалната лига в Република България за 2021 година:

– Добавят се класовете JUNIOR ROTAX и SENIOR ROTAX.

– Възрастовите ограничения за тези класове по чл. 24 остават респективните за клас JUNIOR и SENIOR.

Споделете тази статия