II-ри кръг от шампионата на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 2022 – Враца – 7-8 май 2022 г.

Тук можете да намерите допълнителния правилник за провеждането на I-ви кръг от националния шампионат на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 2022 – Враца – 9-10 април 2022 г.

Допълнителен Регламент

Тук можете да намерите заявката за участие в I-ви кръг от националния шампионат на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 2022 – Враца – 9-10 април 2022 г.

Заявка PDF формат

Заявка WORD формат

Всеки лицензиран водач, който желае да участва в II-ри кръг от Национални Картинг Серии 2022 трябва да изпрати на имейл office@bfk.bg до 00:00 ч. на 7.05.2022 г. заявка попълнена по образец и копие от документ за платена такса. Оригиналната заявка се представя на административния преглед:
Такса участие – 200 лв., преведена по банков път на:

IBAN: BG81 UBBS 8002 1071 1814 40

На територията на секретариата и всички закрити помещения на територия на пистата, е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба!

Благодарим за проявеното разбиране!

Споделете тази статия