Kонкурс за отдаване на права за организиране на състезания от шампионата за период от 5 години

Българската федерация по картинг – Национални картинг серии стартира конкурс за отдаване на
права за организиране на състезания от шампионата за период от 5 години.


Срокът за входиране на документи е до края на 2022 г. от всички участници, желаещи да
менажират организирането на състезанията от националния шампионат по картинг на България.

Условия на които трябва да отговаря всеки участник в конкурса са следните:
– Да има легитимна юридическа организация, която да има право на търговска
дейност;
– Да представи план/програма за организиране на 6 състезания годишно, като 2 от тях
да бъдат в чужбина;
– Да представи план за инвестиране в картинг спорта по отношение на реклама,
телевизия, фейсбук, отразяване и т.н.

Българската федерация по картинг си запазва правото да следи за спазването на поставените
изисквания за провеждане на състезания, правилника, разпоредбите на ФИА и други специфични
договорености между УС на БФК – НКС и дадения промоутър. Контролът при организирането и
провеждането на състезанията се осъществява изцяло от Българската федерация по картинг или
от упълномощено от федерацията лице.

Предложенията ще се разглеждат приоритетно за кандидати с опит в организирането на
състезания по картинг и по критерии, които в най-голяма степен ще развиват картинг спорта в
България.

Споделете тази статия